Trisna Meily, A.Md
NIK:
NIP: 1970050320140722001
NUPTK: 3835748648300002
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: FKIP-D3
Jurusan: Pend Kimia
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat :