Oktarina Komalasari, S.Pd
NIK:
NIP:
NUPTK: 9356754655300023
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S-1
Jurusan: IPS
Status: Guru Honor
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat :