Nur Aliyah Irtina
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: SMA
Jurusan:
Status: Tenaga Honor
Jenis GTK: Perpustakaan
Alamat :