Kurniati, S.Pd
NIK:
NIP: 197005151998022002
NUPTK: 4847748650300112
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: FKIP S-1
Jurusan: PKn
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat :