Hj. Amperawati, S.Pd
NIK:
NIP: 196610132014072001
NUPTK: 6345744647230063
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: FKIP S-1
Jurusan: Pend Sejarah
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat :