Dra. Hj. Asmak A
NIK:
NIP: 196203231985032006
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S-1
Jurusan: Pend Agama
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat :